КУРСОВЕ

Организиране и провеждане на обучения за придобиване на правоспособности по професии и специалности съгласно утвърден Списък на професиите за професионално образование и обучение както и опреснителени курсове за актуализиране и проверка на знанията. Обучението се води от висококвалифицирани преподаватели.

Професионалният ни център предлага следните курсове:

Машинист на кранове стрелови тип, монтирани на автомобили или на самоходни или на несамоходни шасита с товароподемност до 16 тона - втора степен
Машинист на кранове стрелови тип, монтирани на автомобили или на самоходни или на несамоходни шасита с товароподемност над 16 тона - първа степен
Машинист на подвижни работни площадки
Машинист на кулокранове с товарен момент до 160 тонметра - втора степен/
Машинист на кулокранове с товарен момент над 160 тонметра - първа степен/
Курс за машинист на мостови и козлови кранове с товароподемност до 40 тона - втора степен
Курс за машинист на мостови и козлови кранове с товароподемност над 40 тона – първа степен
Водач на електро и мотокари /работа с електрокари и мотокари в предприятията/ · Прикачвач (Сапанджия / Текелажник)
Обучение за поддържане и актуализиране на придобитата правоспособност
- на машинисти на товароподемни кранове, прикачвачи и лица, заети с тяхното обслужване и ремонт
- за работа с електрокари и мотокари в предприятията

Не сте сигурни какво да изберете? Имате запитване?