НАШИЯТ СЕРВИЗ

Автокрановете са едни от най-сложните сухопътни машини, чиято поддръжка и сервизиране се извършва от висококвалифицирани специалисти в областите хиравлика, пневматика, електроника, двигатели с вътрешно горене и подемнотранспортна техника.

  • За целта всеки член на екипа ни е преминал пълен курс на обучение в заводите на производителя.
  • Ние можем да реагираме незабавно за отстраняването на всякакъв проблем – както в нашия сервиз, така и на мястото на работа или домуване на машината.
  • Сервизът е оборудван с подходящ инструмент и приспособления както за поддръжка и ремонт на автокранове, така и на всякакви други строителни и пътни машини, в т.ч. леки, лекотоварни и тежкотоварни .

УСЛУГИ В СЕРВИЗА

  • Поддръжка и ремонт на автокранове
  • Поддръжка и ремонт на строителни и други подемници за повдигане на хора или на хора и товари
  • Поддръжка и ремонт на подвижни работни площадки.

Не сте сигурни какво да изберете? Имате запитване?